Privacy Policy

Deze privacydisclaimer beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving te behandelen. 

  1. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens 

a. Gegevensverzameling: Wanneer u gebruikmaakt van onze website, kunnen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens, betalingsgegevens en voorkeuren met betrekking tot uw verblijf. Deze gegevens worden verzameld wanneer u een boeking plaatst of contact met ons opneemt. 

b. Gegevensgebruik: Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw boekingen te verwerken, uw verblijf te beheren, u te voorzien van de gevraagde diensten en om met u te communiceren met betrekking tot uw verblijf. We kunnen uw gegevens ook gebruiken om onze diensten te verbeteren, gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

  1. Gegevensbescherming en beveiliging 

a. Gegevensbewaring: We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig is om aan de bovengenoemde doeleinden te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging. 

b. Gegevensdeling: Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

  1. Uw rechten en keuzes 

a. Rechten: U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.  

  1. Externe links 

Onze website kan links naar externe websites bevatten die niet onder ons beheer vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze websites en raden u aan om hun privacyverklaringen te lezen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. 

  1. Wijzigingen in de privacydisclaimer 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacydisclaimer op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig terug te keren naar deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 

Neem bij vragen of opmerkingen over ons privacybeleid contact met ons op via de contactgegevens die vermeld staan op onze website. 

Laatst bijgewerkt: juni 2023 

Translate ยป